07 Dec 22
Event Time
15:30
(Europe/Amsterdam)
Your Time Zone
Dutch
1 hour 30 min
Online Event
Event type
Webinar
Topic
Other
Free Event

ICF Coaching in Agile/Scrum – 2 –

Veel mensen hebben inmiddels wel gehoord van Agile. Een beetje moderne organisatie Scrumt. Agile coaches, Scrum Masters en Agile leiders begeleiden teams in hun weg naar zelforganisatie. Naarmate deze manier van werken zich ontwikkelt, neemt de behoefte aan professionalisering toe.

– Welke waarde hebben de coachingsrichtlijnen van de ICF voor deze branche?
– Waar zitten paralellen tussen het Scrum Framework en de coaching competenties?
– Waar zitten discrepanties en is er ruimte voor doorontwikkeling?

Kortom: een webinar voor iedereen die zich wil oriënteren op het professionaliseren van coaching in Agile/Scrum.

Maximum participants: 50
Type of coaching:
Other
Remaining: 45
CCE UNITS by type:   
CC : 0    RD : 1.5

Other events from the same organiser

Number of events : 33
Number of languages : 8