15 Feb 24
Event Time
18:00
(Europe/Ljubljana)
Your Time Zone
Slovenian
1 hour 30 min
Online Event
Event type
Panel discussion
Topic
Professional development
Free Event

ZAKAJ SE AKREDITIRATI KOT COACH?

Dragi coachi in vsi tisti, ki ste še v procesu usposabljanja. Na trgu obstaja veliko nejasnosti glede poimenovanja in hkrati veliko vprašanj, kako se akreditirati, in tudi, kako nadgraditi akreditacijo.

Velikokrat se ne znajdemo s poimenovanji coachev. Zaključili smo certificiran trening ACTP, LEVEL 2, ACSTH, LEVEL 1, LEVEL 3 ali druge pri ICF in se sprašujemo, kaj pa sedaj?
Pravo poimenovanje je ime programa: recimo Coach, Organizacijski Coach, Integralni Coach, Executive Coach…. odvisno od programa, ki ga je posameznik uspešno zaključil.

Da pa bi se posameznik uradno lahko poimenoval ICF coach, pa je potrebno pridobiti individualno akreditacijo in vpis v mednarodni register ICF coachev. Biti član mednarodne zveze, ni dovolj.
Kako pridobimo individualno akreditacijo, kaj so pogoji, kako poteka izpit, bomo odgovorili na našem izobraževanju.

Event schedule or other information/comments
Z nami bodo izkušnje delile uspešne coachinje:

KARMEN ŠEMRL
NENA VEBER
MANICA BOHAR
MOJCA GORIČANEC

Na predavanju bomo nagovorili sledeče teme in odgovorili na vprašanja:

Poimenovanje coachev
Akreditacija coachev
Kako do ACC, PCC, MCC
Kako poteka izpit
Kako se pripraviti na izpit
Kako obnoviti akreditacijo

Maximum participants: 80
Type of coaching:
All
Remaining: 61
CCE UNITS by type:   
CC : 0    RD : 1.5
Number of events : 117
Number of languages : 10