16 May 22
- 20 May 22
Event Time
10:00
(Europe/Prague)
Your Time Zone
Czech
2 hours
On site event
x
Event type
Coaching demo
Topic
Team coaching/effectiveness

Coaching “tasting” for teams / Ochutnávka koučování pro týmy

Prochází váš tým turboletními změnami, při kterých bych mohl využít podporu kouče?
Chcete společně ještě lépe komunikovat a spolupracovat?

V rámci Mezinárodního týdne koučování se můžete potkat se zkušenou koučkou a společně probrat, co si Váš tým i jeho stakeholdeři skutečně přejí, co skutečně potřebují.

Is your team experiences some turbulent changes ?
Do you want to communicate and collaborate even better together?

You can take this opportunity and meet with an experienced coach and discuss together what your team and its stakeholders really want, what they really need.

Event schedule or other information/comments
Maximální kapacita: 2 týmy
Maximum capacity: 2 teams

Kontakt: marketa.adamikova@gmail.com
Contact: marketa.adamikova@gmail.com
Maximum participants: 2
Type of coaching:
Team coaching
Remaining: 2

Other events from the same organiser

Number of events : 667
Number of languages : 23