17 May 21
Event Time
17:00
(Europe/Amsterdam)
Your Time Zone
Dutch
30 min
Online Event
Event type
Probono coaching
Topic
Professional development

Hoe kan coaching jou helpen in je persoonlijke ontwikkeling als professional?

Individueel gesprek om te onderzoeken hoe coaching een bijdrage kan leveren aan het behalen van je persoonlijke doelen als professional.

Maximum participants: 1
Type of coaching:
Best coaching practice
Remaining: 1
Number of events : 0
Number of languages : 0