17 May 21
Event Time
16:30
(Europe/Istanbul)
Your Time Zone
Turkish
30 min
Online Event
Event type
Webinar
Topic
Strategic thinking/planning
Paid event
ICF Chapter Member Price :
ICF Global member Price :
Non member Price :

Event slides or recording

ICF Türkiye Profesyonel Koçluk Algı Araştırması 2021

Koçluk ile ilgili toplumumuzdaki olumlu / olumsuz algıyı net olarak görebilmek, olumsuz koçluk algısının kaynağını saptamak, olumsuz algının olumluya nasıl çevrilebileceğini, olumlu olan algının nasıl güçlendirilip genişletilebileceğini öğrenmek amacıyla ICF Türkiye-PDR InSight iş birliği ile 1-30 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen algı araştırmasının sonuçları paylaşılacaktır

Maximum participants: 500
Type of coaching:
Other
Remaining: 410
CCE UNITS by type:   
CC : 0    RD : 0
Number of events : 5
Number of languages : 2