18 May 21
Event Time
16:10
(Europe/Istanbul)
Your Time Zone
Turkish
45 min
Online Event
Event type
Webinar
Topic
Personal growth

İnsan-sonrası dünyaya doğru zamanı ve bireyi anlamak

Bildiklerimizin, zannettiklerimizin ötesini görebilmek için bambaşka açılardan bakmaya, derin düşünceyi harekete geçirmeye ihtiyacımız var. Anladıklarımızın ötesini anlamaya hazır mıyız?

Event schedule or other information/comments
Konuşma başlangıç saati: 16:15
Maximum participants: 500
Type of coaching:
Other
Remaining: 424
CCE UNITS by type:   
CC : 0   RD : 0.75
Number of events : 3
Number of languages : 1