17 May 21
Event Time
15:10
(Europe/Istanbul)
Your Time Zone
Turkish
1 hour
Online Event
Event type
Webinar
Topic
Coaching in organisations
Paid event
ICF Chapter Member Price :
ICF Global member Price :
Non member Price :

İş Dünyasında Koçluk

Gelişen bir toplumun ayrılmaz bir parçası olan profesyonel koçluk, son yıllarda iş dünyasının yükselen yıldızı olarak görülmeye başladı. Bu panelde, ülkemizin farklı bölgelerindeki farklı sektörlerin üst düzey yöneticileri kurumlarındaki koçluk yolculuklarını katılımcılarla paylaşacaktır.

Event schedule or other information/comments
Konuşma başlangıç saati: 15:15
Maximum participants: 500
Type of coaching:
Coaching in organisations
Remaining: 417
CCE UNITS by type:   
CC : 0    RD : 0
Number of events : 0
Number of languages : 0