18 May 21
Event Time
15:20
(Europe/Istanbul)
Your Time Zone
Turkish
45 min
Online Event
Event type
Webinar
Topic
Coaching for social impact

Koçluğun Kelebek Etkisi

ICF Türkiye uzun yıllardır sosyal sorumluluk projeleri ile koçluğun sosyal etkisinin artırılması konusunda önemli çalışmalara imza atmaktadır. Bu panelde Sivil Toplum Kuruluşları ile gerçekleştirilen, toplumsal dönüşüme katkı sağlayan projelere toplumun her kesiminden katılan gençler, kadınlar ve öğretmenler yaşadıkları koçluk deneyimlerini paylaşacaktır.

Event schedule or other information/comments
Konuşma başlangıç saati: 15:25

Katılımcılar:
Elif Ünal, Türk Eğitim Derneği
Nazan Surbahan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Kübra Nur Aydoğmuş, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Büşra Yar, Gelecek Daha Net
Aycan Kavaklı, Öğretmen Akademisi Vakfı
Zeynep Çokrak, Türkiye Soroptimist Dernekleri Federasyonu
Çiğdem Akbaş, BizBizze
Maximum participants: 500
Type of coaching:
Life vision & enhancement
Remaining: 423
CCE UNITS by type:   
CC : 0   RD : 0
Number of events : 3
Number of languages : 1