18 May 22
Event Time
19:45
(Europe/Istanbul)
Your Time Zone
Turkish
2 hours
Online Event
Event type
Training
Topic
Professional development

Koçluk Mesleğinde Değerler ve Limitli İnançlar ile çalışmak

Koçluk mesleğinde ustalaşmak için önemli bir adım olan Limitli inançlar ve değerler çalışması birçok Koç için gelişim alanıdır. Müşterilerin Limitli inançlarını ve değerlerini çözümlemeleri için yeni beceriler ve yansıtma tekniklerinde Koçlar ustalaşma yolunda bilgiye ve deneyime sahip olmalıdır. Bu oturum Koç ve Müşteri olarak bu gereksinimlerin neler olduğuna ışık tutarken bazı uygulamaların sunulmasını içermektedir.

Event schedule or other information/comments
Zoom üzerinden canlı yapılacaktır. Limitli İnançlar ve Değerler ile ilgili kısa bir içerik paylaşımı ve katılımcılara kısa uygulamalar içerir. Katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
Maximum participants: 75
Type of coaching:
All
Remaining: 6
Number of events : 110
Number of languages : 7