18 May 21
Event Time
14:40
(Europe/Istanbul)
Your Time Zone
Turkish
45 min
Online Event
Event type
Webinar
Topic
Organisational leadership development

Zor Zamanlarda Ekonomi ve Koçluk

Yavaşlayan büyüme, işgücü kaynağı, işsizlik gibi 21. Yüzyılın önemli sorunları ve bunların ekonomiye etkisiyle şekillenen zor zamanlarda koçluk yetkinliklerine sahip liderlerin önemi ve bu zor zamanları aşılmasında koçluk yaklaşımı konuşulacaktır.

Maximum participants: 500
Type of coaching:
Other
Remaining: 438
CCE UNITS by type:   
CC : 0   RD : 0
Number of events : 3
Number of languages : 1