04 Jul 23
Event Time
12:00
(Europe/Amsterdam)
Your Time Zone
English
1 hour
Online Event
Event type
Workshop
Topic
Professional development
Free Event

COMPETENTIE (7) WORKSHOP

Competentie 7; Inspireert Bewustzijn

Definitie; Faciliteert het laten ontstaan van inzichten en het vergroten van het leervermogen bij de cliënt door gebruik te maken van tools en technieken zoals krachtige vragen stellen, stilte, metafoor of gelijkenissen.

Maximum participants: 100
Type of coaching:
ICF core competencies & coaching skills
Remaining: 72
CCE UNITS by type:   
CC : 1    RD : 0
Number of events : 117
Number of languages : 10