07 Dec 23
Event Time
18:00
(Europe/Ljubljana)
Your Time Zone
Slovenian
1 hour 30 min
Online Event
Event type
Workshop
Topic
Professional development
Free Event

“Vzpostavitev in ohranjanje dogovorov v coachingu skozi koncepte transakcijske analize”

Namen: Predstaviti koncept pogodbe v transakcijski analizi v povezavi s kompetencami ICF, ki jih lahko udeleženci uporabljajo v svoji coaching praksi.

Cilj: Udeleženci bodo po delavnici znali pri svojem coaching delu uporabljati koncept pogodbe, ki bo vključevala načela transakcijske analize ter ustrezala smernicam kompetenc ICF.

Delavnica je zasnovana za coache in tiste, ki se ukvarjajo s coachingom ter želijo izboljšati svoje coaching veščine in razumeti, kako lahko uporabijo koncept pogodbe v transakcijski analizi v svoji praksi. Hkrati pa bodo spoznali, kako ta koncept tesno povezan s kompetencami ICF. Delavnica bo interaktivna in osredotočena na praktične veščine, ki jih udeleženci lahko takoj uporabijo v svojem delu.

Program:

osnovne predpostavke TA,
socialni in psihološki nivo komuniciranja,
3P,
vrste pogodb,
lastnosti dobre pogodbe.

Maximum participants: 80
Type of coaching:
All
Remaining: 61
CCE UNITS by type:   
CC : Pending approval    RD : 1.5

Other events from the same organiser

Personal growth
15 Dec 23
18:00
English
Number of events : 52
Number of languages : 7