12 Jun 24
Event Time
15:00
(Europe/Madrid)
Your Time Zone
Danish
3 hours
On site event
Prags Boulevard 45
2300, København S
Ledernes KompetenceCenter, parkering tilgængelig på plads
Event type
Workshop
Topic
Professional development
Free Event

Netværk Sjælland – Hvor er coaching som profession på vej hen? Hvad kræver det af os, og hvad kræver det af mig?

Hvor er verden på vej hen? Hvilke globale trends påvirker os direkte og indirekte, og hvordan forholder vi os hver især til dem? Fokus på os som coaches i en verden i forandring. Vi bringer forskellige perspektiver i spil.

1. Fokus på mig som coach: hvad betyder det for min udvikling, når jeg skal være fremtidssikret i forhold til de forventninger, jeg har til fremtiden (ud fra mit eget perspektiv).
2. Fokus på mine klienter: hvad skal jeg fortsætte at gøre, og hvad skal jeg gøre mere af og hvad skal jeg gøre mindre af, i forhold til de forventninger jeg har til fremtiden?
3. Hvem har jeg brug for at være?

Forberedelse og dele ved check in:

1. Hvad fungerer fint i øjeblikket i mit liv som coach? (1-3 ting)
2. Hvilke udfordringer står jeg overfor? (1-3 ting)
3. Hvad ønsker du at forandre? (1-3 ting)

Oplægsholdere – Michael Skjøt og Krister Ekström

KUN FOR MEDLEMMER AF ICF DANMARK

Maximum participants: 18
Type of coaching:
Other
Remaining: 5
CCE UNITS by type:   
CC : 0    RD : 3
Number of events : 100
Number of languages : 8