18 May 23
Event Time
18:00
(Europe/Ljubljana)
Your Time Zone
Slovenian
1 hour 30 min
Online Event
Event type
Webinar
Topic
Other
Free Event

Sistemsko psihodinamska risba kot metoda v procesu coachinga

Risanje je lahko močno in učinkovito orodje v socioanalitičnem raziskovanju, ko delamo s klientom na zasebnem ali poslovnem področju. Delamo lahko s posameznikom individualno ali pa v sklopu tima oz. delovne skupine. Največja moč risbe je na eni strani v kapaciteti, da omogoča enostavno izražanje kompleksnih občutij in idej o poslovnem življenju, z druge strani pa omogoča spremembo in prilagoditev posameznika ali skupine v teku raziskovanja vsega, kar risba izraža.

Psihodinamska risba spada med kreativne tehnike, ki lahko podprejo coacha in klienta na poti do novih vsebin – zavedno in nezavedno.

Event schedule or other information/comments
O vsebini:
 Kaj je sistemsko psihodinamsko risanje
 Kje in kako nam lahko koristi za delo s klienti skozi praktične primere iz prakse
 Kaj je ključno pri pripravi klienta na risbo in s kakšnimi notranjimi strahovi se lahko ta sooči
 Načini za analizo sistemsko psihodinamske risbe in njena uporaba pri nadaljnjem coachingu

Predavanje bo izvedeno v slovenščini.
Maximum participants: 80
Type of coaching:
All
Remaining: 66
CCE UNITS by type:   
CC : 0    RD : 1.5
Number of events : 105
Number of languages : 9