07 Dec 23
Event Time
08:15
(Europe/Madrid)
Your Time Zone
Danish
1 hour
Online Event
Event type
Other
Topic
Other
Free Event

Virtuel Morgen CoachCafé – Året der gik

Kom og vær med på det seneste af vores virtuelle CoachCafé møder. Vi deler ressourcer, stiller spørgsmål og lærer af og med hinanden.

Årets sidste Virtuel Morgen CoachCafé vil være et tilbageblik på året der gik, både fra ICF Danmarks side og for deltagere. Den 1. januar 2023 var der mange forventninger, mål og planer for året der lige var startet. Lad os kigge tilbage og i fællesskab dele vores læring, succeser, projekter der er startet og/eller afsluttet, nye aktiviteter og områder vi har tilføjet til vores praksis, mennesker der har inspireret os på vores vej, nye netværk vi blevet en del af, etc.

CoachCafé møderne er for alle medlemmer af ICF Danmark. Vores mål med møderne er at opbygge et støttende, lærende og sjovt fællesskab. 🤗
Samtidig med det udvikler vi os sammen som coaches og i den sammenhæng vi hver især anvender professionel coaching.

Krister Ekström er facilitator og husk det er den første torsdag i hver måned vi mødes.

Maximum participants: 50
Type of coaching:
Other
Remaining: 45
CCE UNITS by type:   
CC : 0    RD : 1
Number of events : 104
Number of languages : 6